DEMANA'NS PRESSUPOST

Nom
Cognoms
Email
Telèfon
Empresa
Adreça
Finestra 1
Material
Muntatge
Color
Finestra
Llargada
Amplada
Persiana
Motor
Finestra 2
Material
Muntatge
Color
Finestra
Llargada
Amplada
Persiana
Motor
Finestra 3
Material
Muntatge
Color
Finestra
Llargada
Amplada
Persiana
Motor
Finestra 4
Material
Muntatge
Color
Finestra
Llargada
Amplada
Persiana
Motor
Finestra 5
Material
Muntatge
Color
Finestra
Llargada
Amplada
Persiana
Motor
Finestra 6
Material
Muntatge
Color
Finestra
Llargada
Amplada
Persiana
Motor
Finestra 7
Material
Muntatge
Color
Finestra
Llargada
Amplada
Persiana
Motor
Finestra 8
Material
Muntatge
Color
Finestra
Llargada
Amplada
Persiana
Motor
Finestra 9
Material
Muntatge
Color
Finestra
Llargada
Amplada
Persiana
Motor
Finestra 10
Material
Muntatge
Color
Finestra
Llargada
Amplada
Persiana
Motor

Observacions
Accepto voluntàriament que les meves dades siguin enviades a BUCH1900 i accepto que aquestes dades puguin ésser emmagatzemades, per si escau, poder-me enviar informació referent a les activitats professionals i empresarials pròpies de BUCH1900. Així mateix BUCH1900 es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels usuaris del formulari.