PASSIVHAUS

L'ESTÀNDARD PASSIVHAUS

La casa passiva és un sistema de construcció que va néixer a Alemanya l’any 1991 i en l’actualitat ja és conegut arreu del món. Passivhaus és l’estàndard d’eficiència energètica més avançat del món, assegura una gran qualitat d’aire i confort interior augmentant la durabilitat dels edificis degut a la seva cuidada execució. Combina un elevat confort interior amb un consum d’energia molt baix i un preu assequible, tenint molt en compte l’envolvent de l’edifici i amb un sistema de ventilació controlada.

PER QUÈ PASSIVHAUS?

La Terra és un sistema tancat del que anem consumint a poc a poc. Des de principis del segle passat, el ritme de consum s’ha incrementat considerablement, provocant una sèrie d’amenaces cada vegada més presents i  que es reconsiderin els camins que s’han donat a terme durant el progrés de la humanitat. Arribats en aquest punt, només ens queda una opció: reduir de manera radical el nostre consum d’energia i matèria per respectar els límits de regeneració de la biosfera i aconseguir guanyar temps perquè el nostre planeta ens duri més.

Els edificis Passivhaus aconsegueixen reduir en un 75% les necessitats de calefacció i refrigeració. La poca energia suplementària que poden necessitar es pot cobrir fàcilment a partir d’energies renovables, convertint-se en una construcció amb un cost energètic molt baix pel propietari i el planeta.

ELS 5 PRINCIPIS BÀSICS DE PASSIVHAUS

BON AÏLLAMENT TÈRMIC

Un bon aïllament de l’envolvent és beneficiós tant a l’hivern com a l’estiu: les parets exteriors, la coberta i la solera, han de tenir una baixa transmitància tèrmica.

FINESTRES DE BONA QUALITAT I ALTES PRESTACIONS

Les finestres són la part més important en el disseny d’un habitatge Passivhaus. Com ja sabem el punt dèbil de tota construcció són els “forats”; és molt important la seva ubicació durant el disseny del projecte i la seva correcta col·locació durant l’obra. S’utilitzen finestres de material amb baixa transmitància tèrmica, vidres dobles o triples amb gas argó, i de baixa emissivitat per reflectir la calor a l’interior de l’habitatge a l’hivern i mantenir-lo a l’exterior durant l’estiu. La nostra finestra Zendow Neo Premium està certificada per l’Institut Passivhaus, per les bones prestacions que ofereix:

EVITAR PONTS TÈRMICS

Els ponts tèrmics són pèrdues de calor addicionals que poden tenir una influència considerable amb les pèrdues totals de l’edifici.

HERMETICITAT A L’AIRE

En una construcció convencional, els corrents d’aire que es poden donar a través de les finestres, forats o esquerdes, provoquen la incomoditat a l’usuari i fins i tot, condensacions interiors, particularment durant els períodes més freds de l’any. En un edifici Passivhaus, l’envolvent és el més hermètic possible, aconseguint una eficiència elevada del sistema de ventilació mecànica. Això s’aconsegueix cuidant al màxim l’execució de les juntes durant la construcció. L’hermeticitat de l’edifici es mesura com a prova de pressió, o assaig Blower Door, que consisteix a crear una diferència de pressió entre l’interior i l’exterior a través d’un ventilador col·locat a la porta principal. Per complir amb l’estàndard, el resultat ha de ser inferior a 0.6 renovacions d’aire per hora en un diferencial de pressió de 50 Pa.

SISTEMA DE VENTILACIÓ AMB RECUPERACIÓ DE CALOR

Les persones i els electrodomèstics generen calor, aquest és reaprofitat pel sistema de ventilació, al pre-escalfar l’aire net entrant abans d’expulsar l’aire viciat. La quantitat d’energia necessària per condicionar els espais, és tan petita que la podríem cobrir amb una petita estufa sense la necessitat d’utilitzar un sistema convencional de radiadors, amb el corresponent estalvi econòmic que suposa.

REQUISITS NECESSARIS PER CERTIFICAR UN EDIFICI PASSIVHAUS

– Demanda de calefacció < 15kWh/m2a

– Demanda de refrigeració < 15kWh/m2a

– Demanda d’energia primària < 120kWh/m2a (Calefacció, aigua calenta i electricitat)

– Hermeticitat < 0,6 renovacions d’aire per hora (valor amb un diferencial de pressió de 50Pa)

Consorcio Passivhaus

UNITS PER LA CONSTRUCCIÓ DE QUALITAT, SOSTENIBLE I CONFORTABLE

Sumum i Deceuninck, juntament amb unes altres 20 empreses líders en el seu sector, hem creat el Consorcio Passivhaus, som la porta d’entrada de l’estàndard Passivhaus a Espanya.