Blog Notícies


LES FINESTRES I LA FIRA DE REHABILITACIÓ

19/10/2018

 

Categoria: Alumini, Fusta, General, PVC

Si els miralls ens tornen el reflex de la nostra persona, les finestres ens obren el diafragma de la realitat. I és que una habitació pot canviar absolutament amb un tipus de finestra o altra.

Les finestres constitueixen un dels elements bàsics del nostre habitatge. Aquestes aconsegueixen una bona hermeticitat assolint l’òptim aïllament tèrmic i acústic.

A més de mantenir la temperatura idònia, també ens protegeixen del soroll. Amb una bona ubicació i materials pot aconseguir l’estanquitat de l’aire ajudant a la calefacció a complir amb el seu objectiu. Així s’eviten les pèrdues de calor i s’augmenta l’estalvi energètic.

La transmitància tèrmica de les finestres és una variable a tenir molt en compte per a optimitzar l’estalvi energètic dels espais. A continuació us mostrem una comparativa sobre els “dobles acristalamientos vs. triples”.

Alguns dels aspectes rellevants a tenir en compte a l’hora d’escollir una finestra eficient són: els materials, els mecanismes d’obertura, els vidres utilitzats, una correcta instal·lació, la garantia i la seguretat, tots ells són aspectes que han d’adequar-se a les necessitats i possibilitats de cada habitatge.

Com a representants Sumum us esperem a la Fira de la REhabilitació perquè pugueu resoldre tots els vostres dubtes.